ตารางการเดินรถโดยสาร

ตารางการเดินรถโดยสารประจำทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
BUS SCHEDULE  TAK BUSTERMINAL
กำแพงเพชร , นครสวรรค์ , กรุงเทพฯ , ชลบุรี , พัทยา ,ระยอง , จันทบุรี , ตราด , ภูเก็ต
KAMPHAENGPHET,NAKONSAWON,BANGKOK,CHONBURI,PATTAYA,RAYONG,CHANTHABURI,
TRAD,PHUKET


TIME
ชื่อเส้นทาง
ROUTE
มาตรฐาน
STANDARD
ชื่อผู้ประกอบการ
COMPANY
ถึงตาก
TO TAK
ออกจากตาก
OUT OF TAK
06.15
06.30
ตาก  -  นครสวรรค์  (VAN)
TAK  -  NAKONSAWAN
2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
07.15
07.30
ตาก  -  นครสวรรค์   (VAN)
TAK  -  NAKONSAWAN
2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
08.00
08.30
ตาก  -  กรุงเทพฯ
TAK  -  BANGKOK
 ม1
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE TRANSPORT
08.00
09.00
ตาก  -  กรุงเทพฯ
TAK  -  BANGKOK
1
 บ. วงค์สุวรรณ จำกัด
 WONGSUWAN
08.30
09.30
เขื่อนฯ - กรุงเทพฯ
DAM -  BANGKOK
1
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE TRANSPORT
09.15
09.30
แม่สอด  - นครสวรรค์   (VAN)
MAE SOT  -  NAKONSAWAN
2
. ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
09.30
10.00
ตาก  -  กรุงเทพฯ
TAK  -  BANGKOK
1
บ.ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด
SASANAN  TRANSPORT
09.55
10.00
แม่สอด  -  กรุงเทพฯ
MAE SOT -  BANGKOK
 ม1
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE TRANSPORT
10.15
10.30
แม่สอด  -  นครสวรรค์   (VAN)
MAE SOT  -   NAKONSAWAN
2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
10.30
10.35
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
4
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE TRANSPORT
10.50
11.00
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
1
บริษัท วิริยะทัวร์ จำกัด
VIRIYAH  TOUR
11.00
11.15
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
1
บ.ศรีทะวงค์ทัวร์ จำกัด
SRTTAWONG TOUR
11.00
11.15
ลำปาง  -  กรุงเทพฯ
LAMPANG  -  BANGKOK
4
หจก.พรพิริยะทัวร์
PORNPIRIYA  TOUR
11.20
11.30
เชียงใหม่  -  กาญจนบุรี
CHIANGMAI - KANCHANABURI
4
.ศศนันท์ทรานสปอร์ต จำกัด
SASANAN TRANSPORT
11.30
11.45
แม่สอด  - นครสวรรค์    (VAN)
MAE SOT  -  NAKONSAWAN
2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
12.15
12.20
แม่สอด  -  กรุงเทพฯ
MAE SOT -  BANGKOK
 ม4
บริษัท ขนส่ง จำกัด
THE TRANSPORT
13.00
13.05
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
4
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE TRANSPORT
13.00
13.15
แม่สอด  -  นครสวรรค์  (VAN)
MAE SOT  -   NAKONSAWAN
2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
13.30
13.45
ตาก  -  นครสวรรค์   (VAN)
TAK  -  NAKONSAWAN
2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
13.30
13.45
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG RAI  -  BANGKOK
4
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
14.30
14.45
ตาก  -  นครสวรรค์   (VAN)
TAK  -  NAKONSAWAN
 ม2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
14.30
14.45
เชียงราย  -  กรุงเทพฯ
CHIANG RAI  -  BANGKOK
4
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
15.00
15.15
แม่สอด  -  นครสวรรค์  (VAN)
MAE SOT  -  NAKONSAWAN
2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
15.30
15.35
เชียงใหม่  -   กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
4
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
16.00
16.15
แม่สอด  -  นครสวรรค์  (VAN)
MAE SOT  -  NAKONSAWAN
2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
17.00
17.15
แม่สอด  -  นครสวรรค์  (VAN)
MAE SOT  -   NAKONSAWAN
 ม2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
17.30
17.45
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
1
บ.ศรีทะวงค์ จำกัด
SRTTAWONG
18.00
18.05
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
4
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
18.00
18.15
แม่สอด  -  นครสวรรค์  (VAN)
MAE SOT  -  NAKONSAWAN
2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM
19.15
19.30
แม่สอด  -  ตราด
MAE SOT  -   TRAD
 ม4
บ. เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR
19.30
19.45
เชียงราย  -  กรุงเทพฯ
CHIANG RAI  -  BANGKOK
4
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
20.00
20.05
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
4
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
20.00
20.15
เชียงใหม่  -  ภูเก็ต
CHIANG MAI  -  PHU KET
V I P
.ชัยพัฒนา ขนส่ง จำกัด
GREEN BUS  (เมล์เขียว)
20.45
21.00
แม่สอด  -  โรงเกลือ
MAE SOT -  RONG  KLUER
4
บ. เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR
21.00
21.05
แม่สอด   -   กรุงเทพฯ
MAE SOT  -   BANGKOK
4
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
21.00
21.15
วังชิ้น  กรุงเทพฯ
WANG CHIN  -  BANGKOK
4
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
21.00
21.15
แม่สอด  -  พัทยา
MAE SOT -  PATTAYA
4
.เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR
21.45
22.00
ตาก  -   กรุงเทพฯ
TAK  -  BANGKOK
1
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
CHERDCHAI  TOUR
21.45
22.00
ตาก  -  กรุงเทพฯ
TAK  -  BANGKOK
 ม1
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
21.45
22.00
เชียงใหม่ - กาญจนบรี
CHIANG MAI-KANCHANABURI
4
.ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด
SASANAN TRANSPORT
21.45
22.00
 แม่สอด  -  สวนผึ้ง
 MAE SOT  -  SUAN PHUNG
 1
บ. เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR
22.00
22.05
 เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
4
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
22.00
22.15
 เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
1
บ.ศรีทะวงค์ทัวร์ จำกัด
SRTTAWONG TOUR
22.15
22.30
แม่สอด   -   ระยอง
MAE SOT  -    RAYONG
4
บ. เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR
22.00
22.30
ตาก  -  กรุงเทพฯ
TAK  -  BANGKOK
1ข 
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
22.30
22.45
ลำปาง  -  กรุงเทพฯ
LAMPANG   -  BANGKOK
4
หจก. พรพิริยะทัวร์
PORNPIRIYA  TOUR
22.30
22.45
 เชียงราย  -  กรุงเทพฯ
CHIANG RAI  -  BANGKOK
 ม4
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
22.30
22.45
เชียงราย  -  กรุงเทพฯ
CHIANG RAI  -  BANGKOK
4
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
22.30
22.45
แม่ฮ่องสอน  -  กรุงเทพฯ
MAE HONG SON  -  BANGKOK
 4
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
23.00
23.15
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
V.I.P
.บุษราคัมทัวร์ จำกัด
BUDSARAKUM  TOUR
23.00
23.15
ลำปาง  กรุงเทพฯ
LAMPANG  -  BANGKOK
V.I.P
.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
23.15
23.30  
เชียงใหม่  -  ขอนแก่น
CHIANG MAI  -  KHON KAEN
1
.อีสานทัวร์ จำกัด
ESAN  TOUR
23.30  
23.35
ลำพูน  กรุงเทพฯ
LAMPHUN  -  BANGKOK
1
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
23.30  
23.45
เชียงใหม่กาญจนบรี
CHIANG MAI-KANCHANABURI
V.I.P
.ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด
SASANAN TRANSPORT
23.30
23.45
ลำปาง  -  กรุงเทพฯ
LAMPANG  -  BANGKOK
V.I.P
.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
23.30
23.45
ลำปาง  -  กรุงเทพฯ
LAMPANG  -  BANGKOK
V.I.P
หจก. พรพิริยะทัวร์
PORNPIRITA TOUR
23.30
23.45
แม่ฮ่องสอน  -   กรุงเทพฯ
MAE HONG SON  -  BANGKOK
1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
24.00
24.15
แม่ฮ่องสอน  -  กรุงเทพฯ
MAE HONG SON  -  BANGKOK
 ม1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
24.00
24.15
 เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
4
บ.ศรีทะวงค์ทัวร์ จำกัด
SRTTAWONG TOUR
24.15
24.30
เชียงใหม่  -  กาญจนบุรี
CHIANG MAI- KANCHANABURI
4
.ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด
SASANAN TRANSPORT
24.30
24.45
 เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
4
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
24.30
24.45
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
4
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
24.30
24.45
 เชียงราย  -  กรุงเทพฯ
CHIANG RAI  -  BANGKOK
1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
01.00
01.15
เชียงใหม่  -  กรุงเทพฯ
CHIANG MAI  -  BANGKOK
1
บ.ศรีทะวงค์ทัวร์ จำกัด
SRTTAWONG  TOUR                 
      


ตารางการเดินรถโดยสารประจำทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
BUS SCHEDULE  TAK BUSTERMINAL
เถิน , ลำปาง , ลำพูน , เชียงใหม่ , พะเยา , เชียงราย , แม่สาย , แม่ฮ่องสอน
THOEN  , LAMPANG  , LAMPHUN  ,  CHIANGMAI  ,  PHAYAO  ,  CHIANG RAI  ,  MEASAI  ,  MEAHONGSON

เวลาการเดินรถ
TIME
ชื่อเส้นทาง
ROUTE
มาตรฐาน
STANDARD
ชื่อผู้ประกอบการ
COMPANY
ถึงตาก
TO TAK
ออกจากตาก
OUT OF TAK
07.45
พิษณุโลก  -  เชียงใหม่
PHITSANULOK  -  CHIANG MAI
 ม2
บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR
08.00
08.30
แม่สอด  -  เชียงใหม่
 MAE SOT  -  CHIANG MAI
1
บ.ชัยพัฒนา ขนส่ง จำกัด
GREEN  BUS (เมล์เขียว)
08.30
09.00
พิษณุโลก  -  เชียงใหม่
PHITSANULOK  -  CHIANG MAI
2
(สลับวันเว้นวัน)
บ.วินทัวร์  จำกัด
WIN TOUR                  
 บ.สุโขทัยทัวร์  จำกัด
SUKHOTHAI TOUR
09.00
09.15
ภูเก็ต  -  เชียงใหม่
PHU KET  -  CHIANG MAI
V I P
บ.ชัยพัฒนา ขนส่ง จำกัด
GREEN  BUS (เมล์เขียว)
09.00
09.15
แม่สอด  -  แม่สาย
MAE SOT  -  MAESAI
1
บ.ชัยพัฒนา  ขนส่ง จำกัด
GREEN  BUS (เมล์เขียว)
09.30
10.00
พิษณุโลก  -  เชียงใหม่
PHITSANULOK  -  CHIANG MAI
2
(สลับวันเว้นวัน)
บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR                  
 บ.สุโขทัยทัวร์  จำกัด
SUKHOTHAI TOUR
10.30
11.00
พิษณุโลก  -  เชียงใหม่
PHITSANULOK  -  CHIANG MAI
2
บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR
11.45
12.00
พิษณุโลก  -  เชียงใหม่
PHITSANULOK  -  CHIANG MAI
2
บ.สุโขทัยทัวร์ จำกัด
SUKHOTHAI TOUR
11.30
11.45
กรุงเทพฯ  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
1
.ศรีทะวงค์ทัวร์ จำกัด
SRTTAWONG  TOUR
12.00
12.15
แม่สอด  -  เชียงใหม่
MAE SOT  -  CHIANG MAI
1
บ.ชัยพัฒนา ขนส่ง จำกัด
GREEN  BUS (เมล์เขียว)
12.15
12.30
พิษณุโลก  -  เชียงใหม่
PHITSANULOK  -  CHIANG MAI
2
บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR
12.30
12.45
กรุงเทพฯ  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
1
.ศรีทะวงค์ทัวร์ จำกัด
SRTTAWONG TOUR
12.30
12.45
กรุงเทพฯ  -  เชียงราย
BANGKOK  -  CHIANG RAI
1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
13.00
13.15
กรุงเทพฯ  -  เชียงราย
BANGKOK   -  CHIANG RAI
1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
13.00
13.15
พิษณุโลก  -  เชียงใหม่
PHITSANULOK  -  CHIANG MAI
 ม2
บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR
13.55
14.00
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
 ม4
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
14.30
14.45
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
4
หจก. พรพิริยะทัวร์
PORNPIRITA  TOUR
14.45
15.00
พิษณุโลก  -  เชียงใหม่
PHITSANULOK  -  CHIANG MAI
4
บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR
15.00
15.15
กรุงเทพฯ  -  วังชิ้น
BANGKOK  -  WANG CHIN
4
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
15.30
15.45
พิษณุโลก  -  เชียงใหม่
PHITSANULOK  -  CHIANG MAI
4
บ.สุโขทัยทัวร์ จำกัด
SUKHOTHAI TOUR
16.00
16.30
กาญจนบุรี  -  เชียงใหม่
KANCHANA BURI - CHIANG MAI
4
.ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด
SASANAN  TRANSPORT
17.30
17.45
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
4
.วิริยะทัวร์ จำกัด
VIRIYAH  TOUR
19.00
19.15
กรุงเทพฯ  -  เชียงราย
BANGKOK   -  CHIANG RAI
 1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
19.00
19.30
เชียงใหม่ - ขอนแก่น
CHIANG MAI- KHON KAEN
1
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
ISAAN TOUR
19.45
20.00
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK   -  CHIANG MAI
4
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
21.00
21.15
กรุงเทพฯ  -  แม่ฮ่องสอน
BANGKOK  -  MAE HONG SON
1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
21.30
21.35
กรุงเทพฯ   -   เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
4
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
21.30
21.45
 กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
 BANGKOK  -  CHIANG MAI
1
.ศรีทะวงค์ทัวร์ จำกัด
SRTTAWONG  TOUR
23.00
23.15
 กรุงเทพฯ   -  เชียงใหม่
 BANGKOK  -  CHIANG MAI
1
.ศรีทะวงค์ทัวร์ จำกัด
SRTTAWONG  TOUR
23.30
23.35
 กรุงเทพฯ   -  เชียงใหม่
 BANGKOK  -  CHIANG MAI
 4
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT
23.30
23.45
 กรุงเทพฯ  -  เชียงราย
BANGKOK  -  CHIANG RAI
1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
23.30
23.45
กรุงเทพฯ  -  เชียงราย
BANGKOK  -  CHIANG RAI
1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
23.30
23.45
กรุงเทพฯ  -  แม่ฮ่องสอน
BANGKOK  -  MAE HONG SON
1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
24.00
24.15
กรุงเทพฯ  -  แม่ฮ่องสอน
BANGKOK  -  MAE HONG SON
1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
01.00
01.15
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
1
.ศรีทะวงค์ จำกัด
SRTTAWONG
01.20
01.30
กาญจนบุรี - เชียงใหม่
KANCHANSBURI - CHIANG MAI
4
บ.ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด
SASANAN  TRANSPORT
02.00
02.15
กรุงเทพฯ  -  เชียงราย
BANGKOK   -  CHIANG RAI
1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT  TOUR
02.00
02.15
กรุงเทพฯ  -  ลำปาง
BANGKOK  -  LAMPANG
4
หจก.พรพิริยะทัวร์
PORNPIRIYA  TOUR
02.00
02.15
กาญจนบุรี - เชียงใหม่
KANCHANSBURI - CHIANG MAI
VIP
บ.ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด
SASANAN  TRANSPORT
02.00
02.15
กรุงเทพฯ  -  แม่ฮ่องสอน
BANGKOK  -  MAE HONG SON
1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
SOMBAT TOUR
02.15
02.30
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
V I P
หจก.พรพิริยะทัวร์
PORNPIRIYA  TOUR
02.40
02.45
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
4
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT

03.00
03.15
กรุงเทพฯ  -  เชียงใหม่
BANGKOK  -  CHIANG MAI
1
.ศรีทะวงค์ทัวร์ จำกัด
SRTTAWONG TOUR

03.00
03.15
ขอนแก่น  เชียงใหม่
KHON KAEN  -  CHIANG MAI
 1

บ.ภูหลวงทัวร์ จำกัด
PHU  LUANG TOUR


04.50
04.55
กรุงเทพฯ  ลำปาง
BANGKOK  -  LAMPANG
 ม4
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
THE  TRANSPORT

  

ตารางการเดินรถโดยสารประจำทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
BUS SCHEDULE  TAK BUSTERMINAL
สุโขทัย , พิษณุโลก ,  หล่มสัก , ชุมแพ , ขอนแก่น , กาฬสินธุ์ , มุกดาหาร
SUKHOTHAI , PHITSANULOK , LOM SAK , CHUM PHAE , KHON KAEN ,  KALASIN  ,   MUKDAHAN

TIME
ชื่อเส้นทาง
ROUTE
มาตรฐาน
STANDARD
ชื่อผู้ประกอบการ
COMPANY
ถึงตาก
TO TAK
ออกจากตาก
OUT OF TAK
05.30
06.00
ตาก   -  พิษณุโลก
TAK  -   PHITSANULOK
 ม3
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

06.50
07.00
ตาก   -   พิษณุโลก
TAK   -   PHITSANULOK
3
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI   MOTOR

07.00
07.30
ตาก   -   พิษณุโลก    (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
  2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI   MOTOR

08.00
08.30
ตาก   -   พิษณุโลก   (VAN)
TAK   -    PHITSANULOK
2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

09.00
09.15
เชียงใหม่   -   ขอนแก่น
CHIANG MAI   -   KHON KAEN
1
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
ISAAN TOUR

09.00
09.30
ตาก    พิษณุโลก
TAK   -   PHITSANULOK
 ม2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

09.30
09.35
ริมเมย   -   พิษณุโลก   (VAN)
RIMMOEI   -   PHITSANULOK
2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

10.15
10.20
ตาก    พิษณุโลก   (VAN)
TAK   -    PHITSANULOK
 2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

10.20
10.30
ริมเมย   -   พิษณุโลก   (VAN)
RIMMOEI   -   PHITSANULOK
2
บ.สุโขทัยยานยนต์  จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

10.45
11.00
ตาก    พิษณุโลก   (VAN)
TAK   -    PHITSANULOK
2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

11.00
11.15
เชียงใหม่  -  พิษณุโลก
CHIANG MAI  -  PHITSANULOK
 4
บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR

11.00
11.30
ริมเมย   -   พิษณุโลก  (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

11.30
11.50
ตาก   -   พิษณุโลก   (VAN)
RIMMOEI   -   PHITSANULOK
2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

12.00
12.30
ตาก   -   พิษณุโลก     (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
 ม2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

12.45
13.00
เชียงใหม่   -  พิษณุโลก
CHIANG MAI   -  PHITSANULOK
2
(สลับวันเว้นวัน)
บ.วินทัวร์  จำกัด
WIN TOUR
.สุโขทัยทัวร์  จำกัด
SUKHOTHAI  TOUR

12.45
13.00
ตาก   -   พิษณุโลก     (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

13.15
13.30
ตาก  -   พิษณุโลก     (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

13.50
14.15
ตาก   -   พิษณุโลก     (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

14.10
14.25
เชียงใหม่   -  พิษณุโลก
CHIANG MAI   -  PHITSANULOK
2

(สลับวันเว้นวัน)
บ.วินทัวร์  จำกัด
WIN TOUR
.สุโขทัยทัวร์  จำกัด
SUKHOTHAI  TOUR

14.45
15.00
ตาก   -   พิษณุโลก     (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

15.00
15.20
เชียงใหม่    ขอนแก่น
CHIANG MAI   -   KHON KAEN
1
.อีสานทัวร์  จำกัด
ISAAN TOUR

15.15
15.30
ริมเมย   -   พิษณุโลก    (VAN)
RIMMOEI   -   PHITSANULOK
2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

15.30
15.45
ตาก   -   พิษณุโลก     (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

15.50
16.10
เชียงใหม่   -   พิษณุโลก
CHIANG MAI   -  PHITSANULOK
2

(สลับวันเว้นวัน)

บ.วินทัวร์  จำกัด
WIN TOUR
.สุโขทัยทัวร์  จำกัด
SUKHOTHAI  TOUR

16.10
16.30
ตาก   -   พิษณุโลก     (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

16.30
16.45
เชียงใหม่   -   พิษณุโลก
CHIANG MAI   -   PHITSANULOK
2

บ.วินทัวร์  จำกัด
WIN TOUR

16.30
16.45
ริมเมย   -   พิษณุโลก    (VAN)
RIMMOEI   -   PHITSANULOK
 ม2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

16.50
17.15
ตาก  -   พิษณุโลก     (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

17.40
18.00
ตาก   -   พิษณุโลก    (VAN)
TAK   -   PHITSANULOK
2จ  
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

18.45
19.00
เชียงใหม่   -   พิษณุโลก
CHIANG MAI   -   PHITSANULOK
2

บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR

20.00
20.15
เชียงใหม่   -   พิษณุโลก
CHIANG MAI   -   PHITSANULOK
2

บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR

20.25
20.40
แม่สอด   -   มุกดาหาร
MAE SOT   -   MUK DA HAN
4
บ. เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR

21.30
21.45
แม่สอด   -   มุกดาหาร
MAE SOT   -   MUK DA HAN
4
บ. เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR

21.15
21.30
เชียงใหม่  พิษณุโลก
CHIANG MAI   -   PHITSANULOK
 ม2

บ.วินทัวร์ จำกัด
WIN TOUR
ตารางการเดินรถโดยสารประจำทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
BUS SCHEDULE  TAK BUSTERMINAL
อำเภอแม่สอด  MAE SOT

เวลาการเดินรถ
TIME
ชื่อเส้นทาง
ROUTE
มาตรฐาน
STANDARD
ชื่อผู้ประกอบการ
COMPANY
ถึงตาก
TO TAK
ออกจากตาก
OUT OF TAK
09.00
09.15
แม่สอด   -   นครสวรรค์    (VAN)
MAE    -   NAKON SAWAN
 2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM

10.00
10.15
แม่สอด   -   นครสวรรค์    (VAN)
MAE    -   NAKON SAWAN
 ม2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM

10.15
10.30
พิษณุโลก  ริมเมย    (VAN)
PHITSANULOK  -  RIM MOEI
 2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

11.00
11.15
แม่สอด   -   นครสวรรค์    (VAN)
MAE   -   NAKON SAWAN
2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM

11.15
11.30
พิษณุโลก  ริมเมย    (VAN)
PHITSANULOK  -  RIM MOEI
2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

12.00
12.15
แม่สอด   -   นครสวรรค์    (VAN)
MAE    -   NAKON SAWAN
2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM

12.00
12.15
เชียงใหม่  -  แม่สอด
CHIANG MAI  -  MAE SOT
1
บ.ชัยพัฒนา ขนส่ง จำกัด
GREEN BUS  (เมล์เขียว)

14.15
14.30
พิษณุโลก  ริมเมย    (VAN)
PHITSANULOK  -  RIM MOEI
2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

15.00
15.05
กรุงเทพฯ  -  แม่สอด
BANG KOK  -  MAE SOT
4
บริษัท ขนส่ง จำกัด (99)
THE  TRANSPORT

15.00
15.05
กรุงเทพฯ  -  แม่สอด
BANG KOK  -  MAE SOT
1
บริษัท ขนส่ง จำกัด (99)
THE  TRANSPORT

15.15
15.30
พิษณุโลก  ริมเมย    (VAN)
PHITSANULOK  -  RIM MOEI
 2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

15.30
15.45
แม่สาย  แม่สอด
MAE SAI   -  MAE SOT
1
บ.ชัยพัฒนา ขนส่ง จำกัด
GREEN BUS  (เมล์เขียว)

16.30
16.45
แม่สอด   -   นครสวรรค์    (VAN)
MAE SOT   -   NAKONSAWAN
2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM

17.00
17.15
เชียงใหม่  -  แม่สอด
CHIANG MAI  -  MAE SOT
1
บ.ชัยพัฒนา ขนส่ง จำกัด
GREEN BUS  (เมล์เขียว)

17.00
17.15
แม่สอด   -   นครสวรรค์    (VAN)
MAE SOT  -   NAKONSAWAN
 ม2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM

17.15
17.30
พิษณุโลก  ริมเมย    (VAN)
PHITSANULOK  -  RIM MOEI
2
บ.สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
SUKHOTHAI  MOTOR

18.00
18.15
แม่สอด   -   นครสวรรค์    (VAN)
MAE SOT    -   NAKON SAWAN
2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM

19.00
19.15
แม่สอด   -   นครสวรรค์    (VAN)
MAE SOT    -   NAKON SAWAN
2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
THAVORNFRAM

02.00
02.15
กรุงเทพฯ  -   แม่สอด
BANG KOK  -  MAE SOT
1
บริษัท ขนส่ง จำกัด (99)
THE  TRANSPORT

02.30
02.30
สวนผึ้ง   -   แม่สอด
SUAN PHUNG  -  MAE SOT
1
บ. เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR

03.30
03.45
มุกดาหาร  -  แม่สอด
MUK DA HAN  -  MAE SOT
4
.เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR

03.15
03.30
แหลมงอบ   -   แม่สอด
LAEM GOP  -   MAE SOT
4
.เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR

05.25
05.40
แหลมงอบ   -   แม่สอด
LAEM GOP  -   MAE SOT
4
.เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR

05.00
05.15
มุกดาหาร    แม่สอด
MUK DA HAN    -   MAE SOT
4
.เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR

05.45
06.00
แหลมงอบ   -   แม่สอด
LAEM GOP  -   MAE SOT
4
.เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
PHETPRASERT  TOUR


  
          หมายเหตุ
รถที่ไม่ได้ออกจากจังหวัดตากหรือรถผ่านที่มาจากจังหวัดอื่น เวลาที่รถเข้าจอดสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตากจะเป็นเวลาประมาณที่ใกล้เคียง ผู้โดยสารควรมารอก่อนเวลา
ประมาณ  20-30 นาที  
           
สำหรับรถตู้ ที่ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตากไปอำเภอแม่สอด เริ่มตั้งแต่
เวลา 05.30 น. ถึง เวลา 20.00 น.  รถจะออกประมาณทุกครึ่งชั่วโมง  หากมีผู้โดยสาร
เต็มรถจะออกจากสถานีฯ ก่อนเวลา

ปรับปรุงล่าสุด  20 ธันวาคม 2561