อัตราค่าโดยสาร                                      อัตราค่าโดยสาร                                       
บริษัท ขนส่ง จำกัด (99)
ค่าโดยสารออกจากตาก
ลำดับ
ต้นทางปลายทาง
รถปรับอากาศชั้น2
(ป.2)
รถปรับอากาศ
ชั้น1
(ป.1)
VIP
เต็ม
1/2
1/3
เต็ม
1/2
1/3
เต็ม
1/2
1.
ตาก-กรุงเทพฯ
231
149
121
297
215
187
463
380
2.
ตาก-อยุธยา
196
126
101
-
-
-
-
-
3.
ตาก-อ่างทอง
178
115
102
-
-
-
-
-
4.
ตาก-สิงห์บุรี
161
103
84
-
-
-
-
-
5.
ตาก-อินทร์บุรี
153
98
80
-
-
-
-
-
6.
ตาก-นครสวรรค์
111
71
58
143
103
90
-
-
7.
ตาก สกบาตร
83
53
43
-
-
-
-
-
8.
ตาก-คลองคลุง
66
42
34
-
-
-
-
-
9.
ตาก-กำแพงเพชร
41
26
21
-
-
-
-
-
10.
ตาก วังเจ้า
19
12
10
-
-
-
-
-
11.
ตาก บ้านตาก
17
11
9
21
15
13
-
-
12.
ตาก-ปางทางเขื่อน
29
19
15
38
27
24
-
-
13.
ตาก เถิน
58
37
31
-
-
-
-
-
14.
ตาก สบปราบ
78
50
41
-
-
-
-
-
15.
ตาก เกาะคา
106
68
56
-
-
-
-
-
16.
ตาก ลำปาง
115
74
60
-
-
-
-
-
17.
ตาก ลำพูน
145
93
76
-
-
-
-
-
18.
ตาก เชียงใหม่
167
108
88
215
155
135
335
275
19.
ตาก งาว
159
102
83
-
-
-
-
-
20.
ตาก พะเยา
186
120
98
245
-
-
-
-
21.
ตาก พาน
210
135
110
-
-
-
-
-
22.
ตาก -เชียงราย
233
150
122
-
-
-
-
-
23.
ตาก ลี้
89
57
47
-
-
-
-
-
24.
ตาก วังชิ้น
89
57
47
-
-
-
-
-
25.
ตาก จอมทอง
154
99
81
-
-
-
-
-
26.
ตาก เขื่อนฯ
41
26
21
-
-
-
-
-
27.
ตาก แม่สอด
64
41
34
83
60
52
-
-


หมายเหตุ    สอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องขายตั๋ว(99) โทร. 0-5551-7345  


อัตราค่าโดยสาร
บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด
(รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศ ชนิดที่นั่งพิเศษ)
(รถมาตรฐาน4ก)
แม่สอดแหลมงอบ
สำหรับการเดินรถเส้นทางแยกช่วงแม่สอดตลาดโรงเกลือ
ลำดับ
ต้นทาง ปลายทาง
ราคาเต็ม
1.
ตาก แม่สอด
109
2.
ตาก กำแพงเพชร
61
3.
ตาก นครสวรรค์
166
4.
ตาก รังสิต
323
5.
ตาก ฉะเชิงเทรา
389
6.
ตาก สระแก้ว
457
7.
ตาก ตลาดโรงเกลือ
499


 อัตราค่าโดยสาร
บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด
(รถโดยสารปรับอากาศชั้น1 ชนิดที่นั่งพิเศษ)
(รถมาตรฐาน1(ข)พิเศษ)
แม่สอดสวนผึ้ง
ลำดับ
ต้นทาง ปลายทาง
ราคาเต็ม
1.
ตาก สิงห์บุรี
248
2.
ตาก สมุทรสาคร
389
3.
ตาก สมุทรสงคราม
481
4.
ตาก สวนผึ้ง
491

 อัตราค่าโดยสาร
บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด
(รถโดยสารปรับอากาศชั้น1 ชนิดที่นั่งพิเศษ)
(รถมาตรฐาน4(ข)พิเศษ)
เส้นทาง  มุกดาหารแม่สอด
ลำดับ
ต้นทาง ปลายทาง
ราคาเต็ม
1.
ตาก มุกดาหาร
537
2.
ตาก กาฬสินธุ์
413
3.
ตาก ขอนแก่น
386
4.
ตาก ชุมแพ
326
5.
ตาก ทางแยกหล่มสัก
231
6.
ตาก พิษณุโลก
128
7.
ตาก สุโขทัย
78

 อัตราค่าโดยสาร
บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด
(รถโดยสารปรับอากาศชั้น1 ชนิดที่นั่งพิเศษ)
(รถมาตรฐาน4(ข)พิเศษ)
สำหรับการเดินรถตัดช่วงมุกดาหารพิษณุโลก
ลำดับ
ต้นทาง ปลายทาง
ราคาเต็ม
1.
 มุกดาหารกาฬสินธุ์
151
2.
 มุกดาหารขอนแก่น
210
3.
 มุกดาหารชุมแพ
271
4.
 มุกดาหารทางแยกหล่มสัก
363
5.
 มุกดาหารพิษณุโลก
432

 อัตราค่าโดยสาร
บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด
(รถโดยสารปรับอากาศชั้น1 ชนิดที่นั่งพิเศษ)
(รถมาตรฐาน4(ข)พิเศษ)
 แม่สอดตราด
ลำดับ
ต้นทาง ปลายทาง
ราคาเต็ม
1.
ตาก รังสิต
232
2.
ตาก ฉะเชิงเทรา
389
3.
ตาก ชลบุรี
390
4.
ตาก พัทยา
430
5.
ตาก ระยอง
485
6.
ตาก จันทบุรี
564
7.
ตาก ตราด
623
     หมายเหตุ   สอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องขายตั๋วบริษัท  เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
                     โทร. 08-3212-7119   


อัตราค่าโดยสาร
บริษัท ชัยพัฒนา ขนส่งเชียงใหม่ จำกัด (เมล์เขียว) (GEENBUS)
(รถโดยสารปรับอากาศชั้น.1)
(รถมาตรฐาน1(ข)
สำหรับการเดินรถเส้นทางแยกช่วง เชียงใหม่แม่สอด
ลำดับ
ต้นทาง ปลายทาง
ราคาเต็ม
1.
ตาก เชียงใหม่
214
2.
ตาก ดอยติ
193
3.
ตาก ลำปาง
148
4.
ตาก เถิน
76
5.
ตากแม่สอด
94

 อัตราค่าโดยสาร
บริษัท ชัยพัฒนา ขนส่งเชียงใหม่ จำกัด (เมล์เขียว) (GEENBUS)
(รถโดยสารปรับอากาศชั้น.1)
(รถมาตรฐาน1(ข)
  แม่สายพะเยาแม่สอด
ลำดับ
ต้นทาง ปลายทาง
ราคาเต็ม
1.
ตาก แม่สาย
340
2.
ตาก เชียงราย
301
3.
ตาก พะเยา
239
4.
ตาก ลำปาง
148
5.
ตากเถิน
77
6.
ตากแม่สอด
95

 อัตราค่าโดยสาร
บริษัท ชัยพัฒนา ขนส่งเชียงใหม่ จำกัด (เมล์เขียว) (GEENBUS)
(รถโดยสารปรับอากาศ VIP)
   เชียงใหม่ภูเก็ต

ลำดับ
ต้นทาง ปลายทาง
ราคาเต็ม
1.
ตาก เชียงใหม่
333
2.
ตาก ลำปาง
230
3.
ตาก นครสวรรค์
221
4.
ตาก เพรชบุรี
770
5.
ตากประจวบคีรีขันธ์
770
6.
ตากชุมพร
938
7.
ตากสุราษฎร์ธานี
1,123
8.
ตากพังงา
1,123
9.
ตากกระบี่
1,150
10.
ตากภูเก็ต
1,120
 
     หมายเหตุ    สอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องขายตั๋วบริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่
                          จำกัด โทร. 0-5551-5802          


     อัตราค่าโดยสาร
บริษัท อีสานทัวร์ จำกัด
(รถโดยสารปรับอากาศชั้น1  .1)
   เชียงใหม่ขอนแก่น
ลำดับ
ต้นทาง ปลายทาง
ราคาเต็ม
1.
ตาก เชียงใหม่
214
2.
ตาก ลำพูน
196
3.
ตาก ลำปาง
148
4.
ตาก สุโขทัย
67
5.
ตากพิษณุโลก
110
6.
ตากหล่มสัก
202
7.
ตากชุมแพ
284
8.
ตากขอนแก่น
337
   หมายเหตุ   สอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องขายตั๋ว  .อีสานทัวร์  โทร. 08-1284-8350
                                
                                                           อัตราค่าโดยสาร
บริษัท สมบัติทัวร์ จำกัด
(รถโดยสารปรับอากาศชั้น1  ป.1)
(รถมาตรฐาน1(ข)
กรุงเทพฯแม่ฮ่องสอน
ลำดับ
ต้นทาง ปลายทาง
ราคาเต็ม
1.
ตาก กรุงเทพฯ
297
2.
ตาก นครสวรรค์
142
3.
ตาก ดอยเต่า
155
4.
ตาก ฮอด
178
5.
ตาก แม่สะเรียง
265
6.
ตาก แม่ฮ่องสอน
403

อัตราค่าโดยสาร
บริษัท สมบัติทัวร์ จำกัด
(รถโดยสารปรับอากาศชั้น1 ชนิดที่นั่งพิเศษ)
(รถมาตรฐาน 1(ข)(พิเศษ)
 กรุงเทพฯแม่ฮ่องสอน
ลำดับ
ต้นทาง ปลายทาง
ราคาเต็ม
1.
ตาก ดอยเต่า
181
2.
ตาก ฮอด
208
3.
ตาก แม่สะเรียง
309
4.
ตาก แม่ฮ่องสอน
470

อัตราค่าโดยสาร
บริษัท สมบัติทัวร์ จำกัด
(รถโดยสารปรับอากาศชั้น1 ชนิดที่นั่งพิเศษ)
(รถมาตรฐาน1(ข)พิเศษ)
 กรุงเทพฯเชียงราย
ลำดับ
ต้นทาง ปลายทาง
ราคาเต็ม
1.
ตาก กรุงเทพฯ
347
2.
ตาก พะเยา
279
3.
ตาก เชียงราย
351

    หมายเหตุ    สอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องขายตั๋ว บริษัท สมบัติทัวร์ จำกัด
                         โทร. 08-9564-6321 , 08-9708-3723  

                                                                     อัตราค่าโดยสาร
บริษัท ถาวรฟาร์ม จำกัด
(รถโดยสารปรับอากาศชั้น2 ชนิดรถตู้)
(รถมาตรฐาน2(จ)
 นครสวรรค์แม่สอด
ลำดับ
ต้นทาง ปลายทาง
ราคาเต็ม
1.
ตาก นครสวรรค์
135
2.
ตาก สลกบาตร
100
3.
ตาก คลองขลุง
80
4.
ตาก กำแพงเพชร
50
5.
ตากแม่สอด
78
    
หมายเหตุ    สอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องขายตั๋วบริษัท ถาวรฟาร์ม จำกัด
                      โทร. 0-5551-2232
  
                                                            อัตราค่าโดยสาร
บริษัท สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
(รถโดยสารปรับอากาศชั้น2 ชนิดรถตู้)
(รถมาตรฐาน2(จ)
สำหรับการเดินรถตัดช่วง พิษณุโลกตาก
ลำดับ
ต้นทาง ปลายทาง
ราคาเต็ม
1.
ตาก พิษณุโลก
90
2.
ตาก สุโขทัย
53
3.
ตาก แม่สอด
78
4.
พิษณุโลก ริมเมย
172
    
    หมายเหตุ    สอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องขายตั๋วบริษัท สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
                         โทร. 08-3952-2417
  
                                                            อัตราค่าโดยสาร
บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด
(รถโดยสารปรับอากาศชั้น.1)
(รถมาตรฐาน4(ข)
 เชียงใหม่กาญจนบุรี
ลำดับ
ต้นทาง ปลายทาง
ราคาเต็ม
1.
ตาก เชียงใหม่
220
2.
ตาก ลำปาง
155
3.
ตาก สุพรรณบุรี
265
4.
ตาก กาญจนบุรี
330


อัตราค่าโดยสาร

บริษัท วินทัวร์ จำกัด
(รถโดยสารสองชั้นปรับอากาศ  .2)
(รถมาตรฐาน4(ค)
 เชียงใหม่พิษณุโลก
ลำดับ
ต้นทาง ปลายทาง
ราคาเต็ม
1.
ตาก เชียงใหม่
167
2.
ตาก ลำปาง
115
3.
ตาก สุโขทัย
52
4.
ตาก พิษณุโลก
85

                                                                                                            ปรับปรุงล่าสุด 20 ธันวาคม 2561