ตารางการเดินรถโดยสาร


ตารางการเดินรถโดยสารประจำทาง (ขาล่อง)
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
ไป  กำแพงเพชร  นครสวรรค์  กรุงเทพฯ  ชลบุรี  แหลมงอบ  ภูเก็ต
เวลาการเดินรถ
ชื่อเส้นทาง
มาตรฐาน
ชื่อผู้ประกอบการ
ถึงตาก
ออกจากตาก
06.15 น.
06.30 น.
ตาก - นครสวรรค์   (รถตู้)
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
07.15 น.
07.30 น.
ตาก - นครสวรรค์   (รถตู้)
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
07.30 น.
08.20 น.
ตาก - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
08.00 น.
08.45 น.
ตาก – กรุงเทพฯ
(มีรถทั้งสองบริษัท)
ปอ.1
ปอ.1
บ.เชิดชัยทัวร์  จำกัด              
บ.ทันจิตต์ทัวร์ จำกัด
09.00 .
09.20 .
ตาก – กรุงเทพฯ
ปอ.2
. ถาวรฟาร์ม จำกัด
09.15 .
09.30 .
แม่สอด-นครสวรรค์ (รถตู้)
ปอ.2
ถาวรฟาร์ม จำกัด
09.30 น.
09.45 น.
แม่สอด - แหลมงอบ
ปอ.1
บ. เพชรประเสริฐทัวร์
09.45 น.
10.00 น.
ลำปาง - นครสวรรค์
ปอ.1
บ.ถาวรฟาร์ม  จำกัด
09.55 น.
10.00 น.
แม่สอด - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
10.00 น.
10.15 น.
ลำปาง - นครสวรรค์
ปอ.1,ปอ.2
(รถสลับ)
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
10.15 น.
10.30 น.
แม่สอด-นครสวรรค์
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
10.30 น.
10.35 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
10.45 น.
11.00 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บริษัท วิริยะทัวร์ จำกัด
10.55 น.
11.00 น.
แม่สอด - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
11.00 .
11.15.
เชียงใหม่ - นครสวรรค์
ปอ.1,ปอ.2
(รถสลับ)
บ.ถาวรฟาร์ม  จำกัด
11.00 .
11.15.
ลำปาง- กรุงเทพฯ
ปอ.1
.พรพิริยะทัวร์ จำกัด
11.30 .
11.45.
แม่สอด-นครสวรรค์  (รถตู้)
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
12.00 น.
12.15 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บ.เชิดชัยทัวร์  จำกัด
12.15 น.
12.20 น.
แม่สอด - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บ.ขนส่ง จำกัด
12.30 น.
12.45 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บ.ทันจิตต์ทัวร์ จำกัด
12.45 น.
13.00 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บ.เชิดชัยทัวร์  จำกัด
12.45 น.
13.00 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บริษัท วิริยะทัวร์ จำกัด
13.00 น.
13.05 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
13.00 น.
13.15 น.
แม่สอด - นครสวรรค์ (รถตู้)
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
13.30 น.
13.45 น.
ตาก - นครสวรรค์   (รถตู้)
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
13.30 น.
14.45 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บริษัท บุษราคัม ทัวร์
13.30 น.
13.45 น.
เชียงราย - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
14.30 น.
14.45 น.
ตาก - นครสวรรค์   (รถตู้)
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
14.30 น.
14.45 น.
เชียงราย - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
14.50 น.
15.00 น.
เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
ปอ.1
บ.ศรีทะวงศ์/บ.ชัยสิทธิ
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
15.00 น.
15.15 น.
แม่สอด - นครสวรรค์ (รถตู้)
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
15.30 น.
15.35 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
15.30 น.
15.45 น.
เชียงราย - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
16.00 น.
16.15 น.
แม่สอด - นครสวรรค์(รถตู้)
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
16.30 น.
16.45 น.
เชียงราย - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
16.50 น.
17.00 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บ.ทันจิตต์ทัวร์ จำกัด
17.00 น.
17.15 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
17.00 น.
17.15 น.
แม่สอด - นครสวรรค์ (รถตู้)
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
17.30 น.
17.45 น.
เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
ปอ.1
บ.ศรีทะวงศ์/บ.ชัยสิทธิ
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
18.00 น.
18.05 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
18.00 น.
18.15 น.
แม่สอด - นครสวรรค์ (รถตู้)
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
19.15 น.
19.30 น.
แม่สอด - แหลมงอบ
ปอ.1
บ. เพชรประเสริฐทัวร์
19.30 น.
19.45 น.
เชียงราย - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
20.00 น.
20.05 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
20.00 .
20.15.
เชียงใหม่ - ภูเก็ต
V I P
บ ไทยพัฒนกิจ(เมล์เขียว)
20.30 น.
20.45 น.
แม่สอด - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
20.30 น.
20.45 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.1
.แอมบาสเดอร์
21.00 น.
21.05 น.
แม่สอด - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
21.00 .
21.05 น.
วังชิ้น - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
21.45 น.
22.00 น.
ตาก - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
21.45 น.
22.00 น.
ตาก - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
22.00 .
22.05 .
ลำพูน - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
22.00 น.
22.05 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
22.00 .
22.15 น.
ตาก - กรุงเทพฯ
ปอ.1
.ทันจิตต์ทัวร์ จำกัด
22.00 .
22.15 น.
ตาก - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
22.00 น.
22.15 น.
แม่สอด - แหลมงอบ
ปอ.1
บ. เพชรประเสริฐทัวร์
22.00 น.
22.15 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.1
.วิริยะทัวร์ จำกัด
22.00 น.
22.15 น.
ลำปาง - กรุงเทพฯ
ปอ.1
.พรพิริยะทัวร์
22.00 น.
22.15 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บ.ศรีทะวงศ์/บ.ชัยสิทธิ
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
22.00 น.
22.30 น.
ตาก - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
22.30 น.
22.45 น.
ลำปาง - กรุงเทพฯ
ปอ.1
.พรพิริยะทัวร์
22.30 น.
22.45 น.
เชียงราย - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
22.30 น.
22.45 น.
แม่ฮ่องสอน - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
23.00 .
23.05 .
จอมทอง - กรุงเทพฯ
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
23.00 น.
22.15 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บ.ศรีทะวงศ์/บ.ชัยสิทธิ
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
23.00 น.
23.15 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.1
.วิริยะทัวร์ จำกัด
23.00 น.
23.15 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
V.I.P
.บุษราคัมทัวร์
23.00 .
23.15 .
ลำปาง - กรุงเทพฯ   
V.I.P
.สมบัติทัวร์ จำกัด
23.30 .
23.35 น.
ลำพูน - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
23.30 .
23.45 .
ลำปาง - กรุงเทพฯ      
V.I.P
.สมบัติทัวร์ จำกัด
23.30 .
23.45 .
ลำปาง - กรุงเทพฯ      
V.I.P
.พรพิริยะทัวร์
23.30 น.
23.45 น.
แม่ฮ่องสอน - กรุงเทพฯ    
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
23.45 น.
24.00 น.
แม่สอด - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
24.00 น.
24.15 น.
แม่ฮ่องสอน - กรุงเทพฯ    
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
24.00 น.
24.15 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.1
.วิริยะทัวร์ จำกัด
24.00 น.
24.15 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บ.ศรีทะวงศ์/บ.ชัยสิทธิ
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
24.30 น.
24.45 น.
เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
24.30 น.
24.45 น.
เชียงราย – กรุงเทพฯ
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
01.00 น.
01.15 น.
เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ปอ.1
บ.ศรีทะวงศ์/บ.ชัยสิทธิ
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)

ตารางการเดินรถโดยสารประจำทาง (ขาขึ้น)
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
ไป เถิน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย แม่สาย แม่ฮ่องสอน
เวลาการเดินรถ
ชื่อเส้นทาง
มาตรฐาน
ชื่อผู้ประกอบการ
ถึงตาก
ออกจากตาก
07.30 น.
07.45 น.
สุโขทัย เชียงใหม่
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
07.45 น.
08.00 น.
นครสวรรค์ - เชียงใหม่
ปอ.1,ปอ.2
(รถสลับ)
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
08.00 น.
08.30 น.
แม่สอด - แม่สาย
ปอ.2
บ.ชัยพัฒนา (เมล์เขียว)
08.30 น.
09.00 น.
พิษณุโลก เชียงใหม่
ปอ.2
บ.วินทัวร์/ บ.สุโขทัยทัวร์
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
09.00 น.
09.15 น.
 ภูเก็ต - เชียงใหม่
V I P
บ.ชัยพัฒนา (เมล์เขียว)
09.30 น.
10.00 น.
พิษณุโลก - เชียงใหม่
ปอ.2
บ.วินทัวร์/สุโขทัยทัวร์
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
10.00 น.
10.15 น.
แม่สอด - แม่สาย
ปอ.1
บ.ชัยพัฒนา (เมล์เขียว)
10.30 น.
10.45 น.
นครสวรรค์ - เชียงใหม่
ปอ.1,ปอ.2
(รถสลับ)
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
10.45 น.
11.00 น.
พิษณุโลก - เชียงใหม่
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
11.30 น.
11.45 น.
ขอนแก่น - เชียงใหม่
ปอ.2
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
11.30 น.
12.00 น.
พิษณุโลก - เชียงใหม่
ปอ.2
บ.สุโขทัยทัวร์
11.30 น.
11.45 น.
กรุงเทพฯ เชียงใหม่
ปอ.1
.ศรีทะวงศ์/บ.ชัยสิทธิ
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
12.00 น.
12.15 น.
นครสวรรค์ - เชียงใหม่
ปอ.1,ปอ.2
(รถสลับ)
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
12.15.
12.30 น.
พิษณุโลก - เชียงใหม่
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
12.30 น.
12.45 น.
กรุงเทพฯ เชียงใหม่
ปอ.1
.ศรีทะวงศ์/บ.ชัยสิทธิ
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
12.30 น.
12.45 น.
กรุงเทพฯ - เชียงราย
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
13.00 น.
13.15 น.
กรุงเทพฯ - เชียงราย
ปอ.2
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
13.00 น.
13.15 น.
พิษณุโลก - เชียงใหม่
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
13.20 น.
13.30 น.
ขอนแก่น - เชียงใหม่
ปอ.1
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
13.30 น.
13.45 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ปอ.2
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
13.55 น.
14.00 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
14.15 น.
14.30 น.
ขอนแก่น - เชียงใหม่
ปอ.2
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
14.30 น.
14.35 น.
กรุงเทพฯ - จอมทอง
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
14.30 น.
14.45 น.
กรุงเทพฯ - เชียงราย
ปอ.2
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
14.30 .
14.45 .
กรุงเทพฯ เชียงใหม่
ปอ.1
.พรพิริยะทัวร์ จำกัด
14.45 น.
15.00 น.
พิษณุโลก - เชียงใหม่
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
15.30 น.
15.35 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
15.30 น.
15.45 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ปอ.1
.ทันจิตต์ทัวร์ จำกัด
15.30 น.
15.45 น.
พิษณุโลก - เชียงใหม่
ปอ.2
บ.วินทัวร์/สุโขทัยทัวร์
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
16.00 น.
16.15 น.
กรุงเทพฯ - เชียงราย
ปอ.2
บริษัท สมบัติทัวร์ จำกัด
16.15 น.
16.30 น.
ขอนแก่น - เชียงใหม่
ปอ.2
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
16.30 น.
16.45 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ปอ.1
.วิริยะทัวร์ จำกัด
16.30 น.
16.45 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ปอ.1
.บุษราคัมทัวร์
16.30 น.
16.45 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ปอ.2
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
17.00 น.
17.45 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ปอ.1
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
17.30 น.
17.45 น.
ขอนแก่น - เชียงใหม่
ปอ.2
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
17.30 น.
17.45 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ปอ.1
.วิริยะทัวร์ จำกัด
19.00 น.
19.05 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
19.00 น.
19.15 น.
กรุงเทพฯ - เชียงราย
ปอ.2
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
19.00 น.
19.15 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ปอ.1
.แอมบาสเดอร์  จำกัด
19.00 น.
19.15 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ปอ.2
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
21.00 น.
21.15 น.
กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
21.00 น.
21.15 น.
กรุงเทพฯ- เชียงใหม่
ปอ.1
บ.ศรีทะวงศ์ /บ.ชัยสิทธิ
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
21.30 น.
21.35 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
21.30 น.
21.40 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ปอ.1
.ทันจิตต์ทัวร์ จำกัด
23.00 น.
23.15 น.
กรุงเทพฯ- เชียงใหม่
ปอ.1
บ.ศรีทะวงศ์/บ.ชัยสิทธิ
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
23.30 น.
23.35 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
23.30 น.
23.45 น.
กรุงเทพฯ - เชียงราย
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
23.30 น.
23.45 น.
กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
24.00 น.
24.15 น.
กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
24.30 น.
24.45 น.
กรุงเทพฯ - เชียงราย
ปอ.2
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
01.00 .
01.00 น.
กรุงเทพฯ- เชียงใหม่
ปอ.1
บ.ศรีทะวงศ์/บ.ชัยสิทธิ
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
01.30 .
01.45 .
กรุงเทพฯ – ลำปาง
ปอ.1
หจก.พรพิริยะทัวร์
02.00.
02.15 น.
กรุงเทพฯ - เชียงราย
ปอ.1
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
02.00.
02.15 น.
กรุงเทพฯ – ลำปาง
ปอ.1
หจก.พรพิริยะทัวร์
02.00 น.
02.15 น.
กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน
ปอ.2
บ.สมบัติทัวร์ จำกัด
02.30 น.
02.35 น.
กรุงเทพฯ - จอมทอง
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
02.40 น.
02.45 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
03.00 น.
03.15 น.
กรุงเทพฯ- เชียงใหม่
ปอ.1
บ.ศรีทะวงศ์/บ.ชัยสิทธิ
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
03.00 น.
03.05 น.
กรุงเทพฯ - ลำพูน
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
03.00 น.
03.10 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
V I P
.พรพิริยะทัวร์
03.00 น.
03.10 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ปอ.1
.ทันจิตต์ทัวร์ จำกัด
03.00 น.
03.10 น.
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ปอ.1
บ.เชิดชัยทัวร์ จำกัด
03.00 น.
03.15 น.
ขอนแก่น – เชียงใหม่
ปอ.2
บ.ภูหลวงทัวร์/อีสานทัวร์
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
04.50 น.
04.55 น.
กรุงเทพฯ ลำปาง
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)

ตารางการเดินรถโดยสารประจำทาง (สายอีสาน)
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
ไป สุโขทัย สวรรคโลก  พิษณุโลก หล่มสัก ชุมแพ ขอนแก่น
เวลาการเดินรถ
ชื่อเส้นทาง
มาตรฐาน
ชื่อผู้ประกอบการ
ถึงตาก
ออกจากตาก
05.30 น.
06.00 น.
ตาก - พิษณุโลก
รถพัดลม
บ.สุโขทัยยานยนต์
07.00 น.
07.30 น.
ตาก พิษณุโลก(รถตู้)
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์
07.00 น.
07.30 น.
ตาก - พิษณุโลก
รถพัดลม
บ.สุโขทัยยานยนต์
07.35 น.
07.50 น.
เชียงใหม่ - ขอนแก่น
ปอ.2
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
08.00 น.
08.30 น.
ตาก พิษณุโลก
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์
09.00 น.
09.15 น.
เชียงใหม่ - ขอนแก่น
ปอ.1
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
09.10 น.
09.20 น.
ตาก พิษณุโลก
รถพัดลม
บ.สุโขทัยยานยนต์
09.15 น.
09.30 น.
ริมเมย - พิษณุโลก(รถตู้)
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์
10.00 น.
10.00 น.
ริมเมย - พิษณุโลก(รถตู้)
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์
10.00 น.
10.15 น.
เชียงใหม่ - ขอนแก่น
ปอ.2
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
10.15 น.
10.30 น.
ริมเมย - พิษณุโลก(รถตู้)
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์
11.00 น.
11.15 น.
เชียงใหม่ - พิษณุโลก
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
11.15 น.
11.30 น.
ริมเมย - พิษณุโลก(รถตู้)
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์
11.30 น.
11.50 น.
ตาก พิษณุโลก(รถตู้)
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์
12.00 น.
12.15 น.
เชียงใหม่ - ขอนแก่น
ปอ.2
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
12.00 น.
12.30 น.
ตาก พิษณุโลก(รถตู้)
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์
12.45 น.
12.55 น.
เชียงใหม่พิษณุโลก
ปอ2
บ.วินทัวร์/.สุโขทัยทัวร์
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
12.50 น.
13.10 น.
ตาก พิษณุโลก(รถตู้)
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์
13.15 น.
13.30 น.
เชียงใหม่ - ขอนแก่น
ปอ.2
บ.อีสานทัวร์ จำกัด
13.30 น.
13.50 น.
ตาก พิษณุโลก(รถตู้)
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์
13.50 น.
14.15 น.
ตาก พิษณุโลก(รถตู้)
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์
14.10 น.
14.20 น.
เชียงใหม่ - พิษณุโลก
ปอ.2
บ.วินทัวร์/.สุโขทัยทัวร์
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
14.30 น.
15.00 .
ตาก พิษณุโลก(รถตู้)
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์
15.05 .
15.20 .
เชียงใหม่ - ขอนแก่น
ปอ.2
.อีสานทัวร์  จำกัด
15.15 .
15.30 .
ริมเมย - พิษณุโลก(รถตู้)
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์
15.30 .
15.50 .
ตาก - พิษณุโลก
รถพัดลม
บ.สุโขทัยยานยนต์
16.10 น.
16.20 น.
เชียงใหม่-พิษณุโลก
ปอ.2
บ.วินทัวร์/.สุโขทัยทัวร์
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
17.30 น.
17.45 น.
เชียงใหม่-พิษณุโลก
ปอ.2
บ.วินทัวร์/.สุโขทัยทัวร์
(สลับกันวิ่ง วันเว้นวัน)
16.30 น.
17.00 น.
ตาก พิษณุโลก(รถตู้)
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์
17.00 น.
17.20 น.
ตาก พิษณุโลก(รถตู้)
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์
17.10 น.
17.30 น.
ริมเมย - พิษณุโลก(รถตู้)
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์
17.40 น.
18.00 น.
ตาก พิษณุโลก(รถตู้)
ปอ.2
บ.สุโขทัยยานยนต์
19.00 น.
19.15 น.
เชียงใหม่ - พิษณุโลก
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
20.00 น.
20.15 น.
เชียงใหม่ - พิษณุโลก
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
20.00 น.
20.15 น.
แม่สอด - มุกดาหาร
ปอ.1
บ. เพชรประเสริฐ
21.00 น.
21.15 น.
แม่สอด - มุกดาหาร
ปอ.1
บ. เพชรประเสริฐ
21.15 น.
21.30 น.
เชียงใหม่ - พิษณุโลก
ปอ.2
บ.วินทัวร์ จำกัด
23.30 น.
23.45 น.
เชียงใหม่ - ขอนแก่น
ปอ.1
บ.อีสานทัวร์ จำกัด

ตารางการเดินรถโดยสารประจำทาง
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
ไป  อำเภอแม่สอด
เวลาการเดินรถ
ชื่อเส้นทาง
มาตรฐาน
ชื่อผู้ประกอบการ
ถึงตาก
ออกจากตาก
09.00 น.
09.15 น.
แม่สอด - นครสวรรค์(รถตู้)
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
10.00 น.
10.15 น.
แม่สอด - นครสวรรค์(รถตู้)
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
11.00 น.
11.15 น.
แม่สอด - นครสวรรค์(รถตู้)
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
12.00 น.
12.15 น.
แม่สอด - นครสวรรค์(รถตู้)
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
15.00 น.
15.05 น.
กรุงเทพฯ - แม่สอด
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
15.00 น.
15.05 น.
กรุงเทพฯ - แม่สอด
ปอ.1
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
15.50 น.
16.00 น.
แม่สาย - แม่สอด
ปอ.2
บ.ชัยพัฒนา (เมล์เขียว)
16.30 น.
16.45 น.
แม่สอด - นครสวรรค์(รถตู้)
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
16.50 น.
17.00 น.
แม่สาย - แม่สอด
ปอ.1
บ.ชัยพัฒนา  (เมล์เขียว)
17.00 น.
17.15 น.
แม่สอด - นครสวรรค์(รถตู้)
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
18.00 น.
18.15 น.
แม่สอด - นครสวรรค์(รถตู้)
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
19.00 น.
19.15 น.
แม่สอด - นครสวรรค์(รถตู้)
ปอ.2
บ.ถาวรฟาร์ม จำกัด
02.00 น.
02.15 น.
กรุงเทพฯ - แม่สอด
ปอ.2
บริษัท ขนส่ง จำกัด(99)
03.00 น.
03.15 น.
มุกดาหาร - แม่สอด
ปอ.1
.เพชรประเสริฐ
03.15 .
03.30 .
แหลมงอบ - แม่สอด
ปอ.1
.เพชรประเสริฐ
05.25 .
05.40 .
แหลมงอบ - แม่สอด
ปอ.1
.เพชรประเสริฐ
05.30 น.
05.45 น.
มุกดาหาร - แม่สอด
ปอ.1
.เพชรประเสริฐ
05.45 น.
06.00 น.
แหลมงอบ - แม่สอด
ปอ.1
.เพชรประเสริฐ

หมายเหตุ
รถที่ไม่ได้ออกจากจังหวัดตากหรือรถผ่านที่มาจากจังหวัดอื่น เวลาที่รถเข้าจอดสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตากจะเป็นเวลาประมาณที่ใกล้เคียง ผู้โดยสารควรมารอก่อนเวลา
ประมาณ  20-30 นาที  
           
สำหรับรถตู้ ที่ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตากไปอำเภอแม่สอด เริ่มตั้งแต่
เวลา 05.30 น. ถึง เวลา 20.00 น.  รถจะออกประมาณทุกครึ่งชั่วโมง  หากมีผู้โดยสาร
เต็มรถจะออกจากสถานีฯ ก่อนเวลา