อัตราค่าโดยสารตารางอัตราค่าโดยสาร
บริษัท ขนส่ง จำกัด (99)
ค่าโดยสารออกจากตาก
ลำดับ
ปลายทาง
รถ  ป.2
รถ  ป.1
เต็ม
1/2
1/3
เต็ม
1/2
1/3
1.
กรุงเทพฯ
266
171
-
342
247
-
2.
อยุธยา  (แยกอยุธยา)
225
145
-
-
-
-
3.
อ่างทอง
200
131
-
-
-
-
4.
สิงห์บุรี
185
119
-
-
-
-
5.
อินทร์บุรี
175
113
-
-
-
-
6.
นครสวรรค์
126
81
-
162
117
-
7.
สลกบาตร
94
60
-
-
-
-
8.
คลองขลุง
74
48
-
-
-
-
9.
กำแพงเพชร
46
30
-
-
-
-
10.
วังเจ้า
30
14
-
-
-
-
11.
บ้านตาก
35
15
-
-
-
-
12.
แยกเขื่อนฯ
43
25
-
-
-
-
13.
เถิน
66
42
-
-
-
-
14.
สบปราบ
88
57
-
-
-
-
15.
เกาะคา
122
78
-
-
-
-
16.
ลำปาง
130
84
-
167
121
-
17.
ลำพูน
167
107
-
214
155
-
18.
เชียงใหม่
192
124
-
247
178
-
19.
แม่สอด
81
52
-
104
75
-
20.
ลี้
101
65
-
-
-
-
21.
จอมทอง
176
113
-
-
-
-
22.
วังชิ้น
105
65
-
-
-
   -

  
ตารางอัตราค่าโดยสาร
บริษัท ขนส่ง จำกัด (99)  
(ปรับราคาใหม่ เริ่ม 15 พฤษภาคม 2555)
ลำดับ
ต้นทาง  /   ปลายทาง
รถ  VIP
เต็ม
1/2
1.
 ตาก  -  กรุงเทพฯ
 510
419
2.
 ตาก  -  ลำปาง
252
207
3.
 ตาก  -  เชียงใหม่
367
301
 
หมายเหตุ    สอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องขายตั๋ว(99) โทร. 0-5551-7345  


ตารางอัตราค่าโดยสาร
บริษัท เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
ค่าโดยสารออกจากตาก
ลำดับ
ปลายทาง
รถ  ปอ.1
เต็ม
1/2
1.
มุกดาหาร
655
499
2.
กุฉินารายณ์
600
457
3.
อำเภอ สมเด็จ
565
431
4.
กาฬสินธุ์
510
389
3.
ขอนแก่น
445
339
4.
ชุมแพ
374
285
5.
อำเภอ หล่มสัก
267
204
6.
ทรัพย์ไพรวัลย์
221
169
7.
พิษณุโลก
145
111
8.
สุโขทัย
88
67
9.
แม่สอด
122
93
10.
กำแพงเพชร
69
53
11.
นครสวรรค์
189
144
12.
รังสิต
372
284
13.
ฉะเชิงเทรา
447
341
14.
ชลบุรี
485
370
15.
เมืองพัทยา
531
405
16.
ระยอง
596
454
17.
อ.แกลง (สามย่าน)
687
524
18.
จันทบุรี
687
524
19.
ตราด
756
576
20.
แหลมงอบ
773
589
หมายเหตุ    สอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องขายตั๋วบริษัท  เพชรประเสริฐทัวร์ จำกัด
               โทร. 08-3212-7119   


ตารางอัตราค่าโดยสาร
  บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด (เมล์เขียว)
ค่าโดยสารออกจากตาก
ลำดับ
ปลายทาง
รถ  ปอ.2
รถ  ปอ.1
เต็ม
1/2
1/3
เต็ม
1/2
1/3
1.
เชียงใหม่
192
124
-
247
179
 -
2.
เชียงราย
318
205
-
409
296
-
3.
อ.แม่สาย
354
228
-
455
329
-
4.
อ.แม่จัน
335
216
-
430
311
-
5.
แม่ขะจาน
252
162
-
324
234
-ลำดับ
ปลายทาง
รถ  V I P
เต็ม
1/2
1/3
1.
ภูเก็ต
1,568
1,288
-
2.
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี  จำกัด
1,305
1072
-
3.
สี่แยกปฐมพร
1,089
895
-
4.
ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์
1,011
831
-
5.
ประจวบคีรีขันธ์
893
734
-
6.
เพชรบุรี
714
587
-
7.
สิงห์บุรี
370
304
-
8.
นครสวรรค์
252
207
-
9.
ลำปาง
260
214
-
10.
เชียงใหม่
384
316
-

 
     หมายเหตุ    สอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องขายตั๋วบริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่
                       จำกัด โทร. 0-5551-5802                                            ตารางอัตราค่าโดยสาร
                                  บริษัท อีสานทัวร์ จำกัด
                                           ค่าโดยสารออกจากตาก
ลำดับ
ปลายทาง
รถ  ปอ.2
รถ  ปอ.1
เต็ม
1/2
1/3
เต็ม
1/2
1/3
1.
หล่มสัก
 187
-
-
232
-
-
2.
ชุมแพ
255
-
-
328
-
-
3.
ขอนแก่น
302
-
-
389
-
-

   หมายเหตุ   สอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องขายตั๋ว  .อีสานทัวร์  โทร. 08-1284-8350
                                
                                  ตารางอัตราค่าโดยสาร
                                  บริษัท สมบัติทัวร์ จำกัด
                                          ค่าโดยสารออกจากตาก
ลำดับ
ปลายทาง
รถ  ปอ.2
รถ  ปอ.1
เต็ม
1/2
1/3
เต็ม
1/2
1/3
1.
กรุงเทพฯ
266
171
 -
342
226
-
2.
อ.ดอยเต่า
137
88
-
176
127
-
3.
อ.ฮอด
160
103
-
205
148
-
4.
อ.แม่สะเรียง
234
150
-
301
217
-
5.
พะเยา
214
137
-
275
198
-
6.
เชียงราย
269
173
-
346
250
-
7.
แม่ฮ่องสอน
356
229
-
457
330
-


ลำดับ
ปลายทาง
รถ  V I P
เต็ม
1/2
1/3
1.
กรุงเทพฯ (32 ที่นั่ง)
399
-
-
2.
อ.ดอยเต่า
206
-
-
3.
อ.ฮอด
239
-
-
4.
อ.แม่สะเรียง
351
-
-
5.
พะเยา
321
-
-
6.
เชียงราย
403
-
-
7.
แม่ฮ่องสอน
533
-
-

    หมายเหตุ    สอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องขายตั๋ว บริษัท สมบัติทัวร์ จำกัด
                     โทร. 08-9564-6321 , 08-9708-3723  

                                ตารางอัตราค่าโดยสาร
                                     รถร่วม(เอกชน)
                                        ค่าโดยสารออกจากตาก
ลำดับ
ปลายทาง
รถ  V I P
เต็ม
1/2
1/3
1.
กรุงเทพฯ (บริษัท วิริยะทัวร์ จำกัด)
342
247
-
2.
กรุงเทพฯ(บริษัท ศรีทะวงษ์ทัวร์ จำกัด)
342
247
-
3.
กรุงเทพฯ (บริษัท ชัยสิทธิ  จำกัด)
342
247
-
4.
กรุงเทพฯ (บริษัท พรพิริยะทัวร์ จำกัด)
342
247
-
5.
กรุงเทพฯ (บริษัท  บุษราคัม จำกัด)
342
247
-
   หมายเหตุ    สอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องขายตั๋ว
                   โทร.08 -7658 -7993 , 08 -3954 -7029 , 08 -8159 -9706

             ตารางอัตราค่าโดยสาร บริษัท ถาวรฟาร์ม จำกัด
ลำดับ
ต้นทาง - ปลายทาง
รถตู้ปรับอากาศ
เต็มราคา
1.
แม่สอด - นครสวรรค์
200
2.
ตาก - นครสวรรค์
135
3.
ตาก - แม่สอด
78
   
    หมายเหตุ    สอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องขายตั๋วบริษัท ถาวรฟาร์ม จำกัด
                     โทร. 0-5551-2232
  
          ตารางอัตราค่าโดยสาร บริษัท สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
ลำดับ
ต้นทาง - ปลายทาง
รถตู้ปรับอากาศ
เต็มราคา
1.
แม่สอด - พิษณุโลก
157
2.
ตาก - แม่สอด 
78
3.
ตาก - แม่สอด  (รถตู้ พัดลม)
56
4.
ตาก - พิษณุโลก
90
5.
ตาก - พิษณุโลก  (รถบัส แอร์)
97
6.
ตาก - พิษณุโลก  (รถบัส  พัดลม)
70
7.
ตาก - สุโขทัย
60
8.
ตาก - สุโขทัย   (รถบัส แอร์)
59
9.
ตาก - สุโขทัย   (รถบัส  พัดลม)
45    
    หมายเหตุ    สอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องขายตั๋วบริษัท สุโขทัยยานยนต์ จำกัด
                     โทร. 08-3952-2417
  

          ตารางอัตราค่าโดยสาร บริษัท เพชรสังวาลย์ จำกัด
ลำดับ
ต้นทาง - ปลายทาง
รถตู้ปรับอากาศ
เต็มราคา
1.
ตาก - แม่สอด 
78
    
    หมายเหตุ    สอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องขายตั๋วบริษัท เพชรสังวาลย์ จำกัด
                     โทร. 08-6213-3392